gaz system

Nowoczesna
sieć IP VPN dla
GAZ -SYSTE M S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. to firma strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jej podstawowym zadaniem jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju i dostarczenie ich do sieci dystrybucyjnych oraz odbiorców końcowych, podłączonych do systemu przesyłowego.

REFERENCJE

„Jako GTS* mamy bardzo duże doświadczenie w budowie sieci rozległych w Polsce, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego też cieszymy się, że możemy służyć swoimi kompetencjami spółce GAZ-SYSTEM S.A. Dostarczone przez nas rozwiązanie usprawni komunikację między wszystkimi, połączonymi w sieć WAN jednostkami i pozwoli lepiej monitorować kluczowe parametry związane z przepływem paliw gazowych na terenie Polski”.

Dyrektor Sprzedaży

GTS Poland

PODJĘTE
WYZWANIE

 • Zapewnienie wydajnej, bezpiecznej i sprawnej transmisji dużej ilości danych między wszystkimi placówkami Spółki na terenie Polski – centralą, oddziałami, jednostkami terenowymi, tłoczniami i węzłami gazowymi.
 • Budowa rozwiązania teleinformatycznego o lepszych parametrach i większej przepustowości w stosunku do poprzedniego.
 • Pokonanie barier technicznych – zaproponowanie niestandardowych rozwiązań, które umożliwiają transfer danych między wszystkimi lokalizacjami firmy.
 • Zaprojektowanie efektywnej kosztowo sieci transmisji danych, która będzie łatwa w zarządzaniu i rozbudowie.
 • Umożliwienie bieżącego monitoringu kluczowych parametrów związanych z przepływem paliw gazowych na terenie Polski.

DLACZEGO
NASZE ROZWIĄZANIE?

Odpowiadając na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie wirtualnych sieci transmisyjnych, dostarczyliśmy kompleksowe rozwiązanie w technologii IP VPN, które zapewnia ciągłość działania sieci oraz ochronę przed niepowołanym dostępem z zewnątrz. Do budowy sieci wykorzystano rozwiązanie IP Solution z gwarantowanym poziomem świadczenia usług (QoS).

strzałka w prawo strzałka w prawo

Dzięki jednorodności architektury charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, pozwala też na łatwe zarządzanie oraz prostą rozbudowę. Utworzona sieć jest redundantna. Dodatkowo łącza główne i backupowe są zrealizowane w różnych technologiach. Oznacza to, że ewentualne uszkodzone medium, np. sieć światłowodowa, jest zastępowane przez inne łącze rafiowe, co zapewnia nieprzerwany przepływ danych.

strzałka w prawo strzałka w prawo

Gwarancja wysokiej jakości i ciągłości transmisji danych jest potwierdzona umową SLA. Rozwiązanie IP Solution gwarantuje możliwość przesyłania dużych pakietów danych, co ma zasadnicze znaczenie dla Klienta – GAZ-SYSTEM S.A. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci i ochrony przed ingerencją z zewnątrz dostęp do publicznego Internetu jest realizowany tylko w dwóch lokalizacjach Spółki – Wrocławiu i Warszawie.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Jednorodna sieć firmowa:

  - Bezpieczna, redundantna i wydzielona od publicznego Internetu
  - Łatwa do zarządzania i rozbudowy w przyszłości.
  - Przejrzysta pod względem architektury; po realizacji projektu przekazaliśmy pełną dokumentację techniczną sieci.
  - Najwyższej jakości – z gwarancją pasma oraz najmniejszych możliwych strat i opóźnień, co przekłada się na komfort prowadzenia biznesu.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Uruchomiony system monitoringu sieci

  który automatyczne powiadamia Klienta o wszelkich nieprawidłowościach za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.

 • ZALETY
  I KORZYŚCI

  Oszczędność

  dzięki outsourcingowi infrastruktury teleinformatycznej – zaproponowane rozwiązanie okazało się efektywniejsze kosztowo w stosunku do poprzedniego.

Połączenie 54 lokalizacji
Spółki w Polsce, w tym:

połączenie lokalizacji
 • Centrala firmy
 • Oddziały
 • Terenowe jednostki organizacyjne
 • Tłocznie gazu
 • Duże węzły gazowe, w szczególności węzły
  posiadające możliwość zdalnego sterowania